Privacy

Privacy:

Algemene informatie

MVW Holding BV
Lindenstraat62
1657 AV Abbekerk
Tel: 0229547410
Fax: 0229547419
E-mail: info@golfenshop.nl
Naam bank/giro houder: MVW Holding BV
Bank: NL37ABNA0510905781
KvK: 36045.921
BTW nr: NL8040067B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres alleen als u dit aan ons communiceert. De die u ons verstrekt voor u bestelling wordt gebruikt voor intern gebruik om uw bestelling af te handelen en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet, behalve met de informatie website www.golfinnederland.nl


Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen doorgevoerd om het verlies, het onrechtmatig
gebruik te voorkomen van informatie die wij van u ontvangen op onze site.


Als u ons in het kader van een bestelling uw telefoonnummer meedeelt via onze website of via e-mail, zullen wij telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid . In dat geval, zullen wij eerst contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf, op de hierboven vermelde gegevens.